• Gợi ý từ khóa:
 • bàn xi măng, ghế xi măng, chậu xi măng,..

Sản Phẩm Tiêu Biểu

 • Lavabo 01

  D38 - H15

  Liên hệ báo giá

  • Mã sản phẩm: LA-01
  • Thương hiệu: ConcreteShop
  • Mô tả ngắn: Kích thước D38 - H15Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives
 • Lavabo 04

  D45 - W39 - H11

  Liên hệ báo giá

  • Mã sản phẩm: LA-04
  • Thương hiệu: ConcreteShop
  • Mô tả ngắn: Kích thước D45 - W39 - H11Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives
 • Lavabo 05

  D50 - W36 - H12

  1,350,000₫

  • Mã sản phẩm: LA-05
  • Thương hiệu: ConcreteShop
  • Mô tả ngắn: Kích thước D50 - W36 - H12Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives
 • Lavabo 22

  D50 - W38 - H12

  Liên hệ báo giá

  • Mã sản phẩm: LA-22
  • Thương hiệu: ConcreteShop
  • Mô tả ngắn: Kích thước D50 - W38 - H12Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives
 • Lavabo 26

  D100 - W45 - H17

  Liên hệ báo giá

  • Mã sản phẩm: LA-26
  • Thương hiệu: ConcreteShop
  • Mô tả ngắn: Kích thước D100 - W45 - H17Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives
 • Lavabo 31

  D45 - W25 - H15

  Liên hệ báo giá

  • Mã sản phẩm: LA-31
  • Thương hiệu: ConcreteShop
  • Mô tả ngắn: Kích thước D45 - W25 - H15Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuXi măng, sợi và phụ gia
 • Lavabo 60

  W45-L100-H20

  Liên hệ báo giá

  • Mã sản phẩm: LA-60
  • Thương hiệu: ConcreteShop
  • Mô tả ngắn: Kích thướcW45 - L100 - H20Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất LiệuXi măng, sợi và phụ giaLavabo
 • Mushroom Chair

  L35 - W35 - H46

  Liên hệ báo giá

  • Mã sản phẩm: FC-1111
  • Thương hiệu: ConcreteShop
  • Mô tả ngắn: Kích thước L35 - W35 - H46Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Rectangle Table

L160xW80x H76

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: FT-04
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thướcL160xW80x H5Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuXi măng sợi thủy tinh/đay

Rectangle Table

L1200 - W600 - H75

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: FT-20
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước L1200 - W600 - H75Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Rectangle Table

L1200 - W600 - H75

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: FT-19
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước L1200 - W600 - H75Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Rectangle Table

L1200 - W600 - H75

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: FT-12
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước L1200 - W600 - H75Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Rectangle Table

L1800 - W900 - H75

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: FT-1511
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước L1800 - W900 - H75L1600 - W800 - H75Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Rectangle Table

L1200 - W600 - H75

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: FT-14
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước L1200 - W600 - H75Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Rectangle Table

L1200 - W600 - H75

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: FT-13
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước L1200 - W600 - H75Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Rectangle Table

L200 - W100 - H75

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: FT-11
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước L1800 - W90 - H75L1600 - W80 - H75L1400 - W70 - H75Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Bench Steel Legs

L120 - W35 - H40

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: FC-3711
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước L120 - W35 - H40 L140 - W35 - H40 L160 - W35 - H40Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Bench Steel Legs

L120 - W35 - H40

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: FC-3211
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước L120 - W35 - H40 L140 - W35 - H40 L160 - W35 - H40Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Concrete Bench

L120 - W35 - H40

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: FC-36
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước L120 - W35 - H40 L140 - W35 - H40 L160 - W35 - H40Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Cube Chair

L35 - W35 - H46

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: FC-1111
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước L35 - W35 - H46Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Cylinder Chair

D35 - H46

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: FC-03
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước D35 - H46Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Cylinder Chair

D35 - H46

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: FC-02
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước D35 - H46Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Cylinder Chair 01

D35 - H46

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: FC-01
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước D35 - H46Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Decor Shelf

NRT-63

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: NRT-63
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Lavabo 05

D50 - W36 - H12

1,350,000₫

 • Mã sản phẩm: LA-05
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước D50 - W36 - H12Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Lavabo 04

D45 - W39 - H11

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: LA-04
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước D45 - W39 - H11Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Lavabo 24

D100 - W45 - H17

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: LA-24
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước D100 - W45 - H17Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Lavabo 41

D65 - W45 - H17

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: LA-41
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước D65 - W45 - H17Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Lavabo 25

D45 - W45 - H45

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: LA-25
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước D45 - W45 - H45Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Lavabo 26

D100 - W45 - H17

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: LA-26
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước D100 - W45 - H17Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Lavabo 02

D60 - H20

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: LA-02
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thướcD60 - H20Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Lavabo 23

D100 - W45 - H17

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: LA-23
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước D100 - W45 - H17Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Decor Shelf

NRT-63

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: NRT-63
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Decor Shelf

NRT-62

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: NRT-62
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Decor Shelf

NRT-61

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: NRT-61
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Decor Shelf

NRT-60

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: NRT-60
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Decor Shelf

NRT-59

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: NRT-59
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Decor Shelf

NRT-58

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: NRT-58
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Decor Shelf

NRT-56

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: NRT-56
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Decor Shelf

NRT-55

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: NRT-55
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Desk Lamp

D22 - H50

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: SALAM-07
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thướcD22 - H50Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Desk Lamp

D22 - H50

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: SALAM-06
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thướcD22 - H50Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Desk Lamp

D22 - H50

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: SALAM-05
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thướcD22 - H50Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Desk Lamp

L55 - W55 - H50

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: SLAM-04
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thướcL55 - W55 - H50Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Desk Lamp

D22 - H50

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: SALAM-03
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thướcD22 - H50Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Desk Lamp

L10-W10-H10

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: CG-23
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thướcL10 - W10 - H10Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Desk Lamp

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: CSTQ13
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn:

Desk Lamp

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: CG-22
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Desk Lamp

Decorations

L45- W55- H55

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: DC-10
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thướcL45- W55- H55Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Decorations

L45- W55- H55

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: DC-10
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thướcL45- W55- H55Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Decorations

L55- D30- H55

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: DC-06
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thướcL55- D30- H55Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Decorations

L55- D30- H55

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: DC-06
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thướcL55- D30- H55Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Decorations

L55- D55- H55

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: DC-05
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thướcL55- D55- H55Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Decorations

L35- D35- H35

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: DC-03
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thướcL35- D35- H35Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Bookends Concrete

L7.6 - D7.6 - H7.6

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: CG-14
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thướcL7.6 - D7.6 - H7.6Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Bookends Concrete

L10 - D7 - H15.2

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: CG-11
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thướcL10 - D7 - H15.2Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Cylinder Pots

D30 - H30

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: CDP-01
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước D30 - H30Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Pyramid Pot

L35 - W35 - H70

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: PRP-02
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thướcL35 - W35 - H70Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Rectangle Pots

L35 - W35 - H47

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: RP-04
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thướcL35 - W35 - H47L45 - W45 - H60Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Rectangle Pots

L84 - W29 - H41

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: RP-22
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thướcL84 - W29 - H41Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Heart Pot

D41 - H17

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: HP-11
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thướcD41 - H17Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Hive Pot

D42 - H33

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: HP-0111
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thướcD42 - H33D29 - H24Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Square Pot

L55 - W55 - H55

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: RP-0211
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước L55 - W55 - H55  L45 - W45 - H45 L35 - W35 - H35 Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Tilt Pot

D23 - H22

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: TP-01
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Kích thước D23 - H22Màu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Concrete Bar

As Required

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: AT-02
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Kích thướcAs RequiredMàu sắcWhite / Grey / Dark grey / BlackChất liệuCement, glass fiber and addditives

Concrete Bar

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: QTT-08
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Quầy Tiếp Tân

Concrete Bar

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: QTT-06
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Quầy Tiếp Tân

Concrete Bar

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: QTT-02
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Quầy Tiếp Tân

Concrete Kitchen Counter

As Required

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: CT-08
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Quầy Bếp

Concrete Kitchen Counter

As Required

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: CT-07
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Quầy Bếp

Concrete Kitchen Counter

As Required

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: CT-06
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Quầy Bếp

Concrete Kitchen Counter

As Required

Liên hệ báo giá

 • Mã sản phẩm: CT-05
 • Thương hiệu: ConcreteShop
 • Mô tả ngắn: Quầy Bếp

Tin tức

Giỏ Hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn